ROCZNIKI:

 

Łupiński Józef

Formacja patriotyczna żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (1939-1945)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.