ROCZNIKI:

 

Zatyka Marcin

João Paulo II e a missão da Polónia na Europa unida
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 147-148
 

Towards Catholic Action in pre-war Poland. Creating new one on traditional bases
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 163-173