O czasopiśmie

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

Ogłoszenia

Nowy wykaz czasopism naukowych. Rocznik Teologii Katolickiej z 40 punktami.

2021-02-11

Szanowni Państwo,

9 lutego 2021 ukazał się komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z wykazem czasopism.

Informujemy, że czasopismo Rocznik Teologii Katolickiej wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał wyższą punktację, która wynosi aktualnie 40 punktówmceclip0.png

Przeczytaj więcej na temat Nowy wykaz czasopism naukowych. Rocznik Teologii Katolickiej z 40 punktami.