O czasopiśmie

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

Ogłoszenia

Nowy wykaz czasopism naukowych. Rocznik Teologii Katolickiej z 40 punktami.

2021-02-11

Szanowni Państwo,

9 lutego 2021 ukazał się komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z wykazem czasopism.

Informujemy, że czasopismo Rocznik Teologii Katolickiej wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał wyższą punktację, która wynosi aktualnie 40 punktówmceclip0.png

Przeczytaj więcej na temat Nowy wykaz czasopism naukowych. Rocznik Teologii Katolickiej z 40 punktami.

Aktualny numer

Tom 19 (2020): Rocznik Teologii Katolickiej
					Wyświetl Tom 19 (2020): Rocznik Teologii Katolickiej

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 405/WCN/2019/1 z dnia 4.07.2019 roku.

page2image963019840    

 

The Annualof Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Opublikowane: 2020-12-30

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery