O czasopiśmie

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

Ogłoszenia

Ukazał się 19 tom czasopisma naukowego Rocznik Teologii Katolickiej

2020-12-30

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej ukazał się kolejny tom czasopisma Rocznik Teologii Katolickiej.
Przez ostatnie 2 lata czasopismo było beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do powstania  19 tomu Rocznika Teologii Katolickiej.

 Zapraszamy do dalszej współpracy w Nowym 2021 Roku mając nadzieję, że w lepszych  "niepandemicznych" warunkach.
Niech Nowy 2021 Rok przyniesie jak najwięcej pomysłów oraz sukcesów w pracy naukowej i badawczej.


Redakcja RTK

mceclip0.jpg

Przeczytaj więcej na temat Ukazał się 19 tom czasopisma naukowego Rocznik Teologii Katolickiej

Aktualny numer

Tom 19 (2020): Rocznik Teologii Katolickiej
					Wyświetl Tom 19 (2020): Rocznik Teologii Katolickiej

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 405/WCN/2019/1 z dnia 4.07.2019 roku.

page2image963019840    

 

The Annualof Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Opublikowane: 2020-12-30
Wyświetl wszystkie numery