O czasopiśmie

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, promującym wyniki badań z zakresu nauk teologicznych ale także w dialogu z innymi naukami na poziomie metateologii. Ukazuje się raz w roku. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. Propaguje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry Teologii Katolickiej, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą. Teksty publikowane są wyłącznie w języku angielskim. Rocznik ukazuje się w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Numer ISSN wersji drukowanej to 1644-8855.
Wersja elektroniczna: www.rtk.uwb.edu.pl

|ISSN: 1644-8855|

Licencja: