Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja: Beata Edyta Dworakowska, ks. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice

Korekta: Beata Edyta Dworakowska

Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice

Native speaker: Erin Rice

Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz