Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

 

Rada naukowa

 1. bp prof. dr hab. Valerio Lazzeri (FT Lugano)
 2. prof. dr hab. Anzolin Chiappini (FT Lugano),
 3. ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym),
 4. ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW Warszawa),
 5. prof. dr hab. Manfred Hauke (FT Lugano),
 6. ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok),
 7. o. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym),
 8. ks. dr Marek Kowalczuk (UwB)
 9. prof. dr hab. Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé),
 10. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole),
 11. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno),
 12. dr hab. Elżbieta Osewska (UKSW Warszawa),
 13. ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia),
 14. ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków),
 15. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
 16. ks. prof. dr hab. Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano),
 17. ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż),
 18. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław),

Recenzenci

 1. ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW Warszawa),
 2. prof. José Eduardo Valente Borges de Pinho (UCP Lizbona),
 3. ks. dr Andrzej Dębski (AWSD Białystok)
 4. ks. dr Daniele Drago (PUST Angelicum Roma)
 5. prof. dr hab. Gabriela Eisenring (FT Lugano)
 6. prof. Rodrigo Furtado (UL Lizbona)
 7. o. prof. dr Wojciech Giertych (PUST Angelicum Rzym),
 8. ks. prof. dr Lawrence Iwuamadi (IE Genewa)
 9. ks. dr hab. Jacek Kempa (US Katowice)
 10. ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
 11. ks. dr Jerzy Lachowicz (PWTW Warszawa)
 12. o. dr Yves-Marie Lequin (UTSA Nice)
 13. ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
 14. ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 15. prof. dr François Moog (ICP Paryż)
 16. ks. dr Bogdan Skłodowski (AWSD Białystok)
 17. ks. dr Marian Strankowski (AWSD Białystok)
 18. ks. dr Daniel Tumiel (PUST Angelicum Roma)
 19. prof. dr Denis Villepelet (ICP Paryż)
 20. ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII Kraków)

 

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja: Beata Edyta Dworakowska, ks. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice

Korekta: Beata Edyta Dworakowska

Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice

Native speaker: Erin Rice

Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz