Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

 

Rada naukowa

abp prof. dr hab. Edward Ozorowski (AWSD Białystok)
bp prof. dr hab. Valerio Lazzeri (FT Lugano),
ks. prof. dr hab. Anzolin Chiappini (FT Lugano),
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym),
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Manfred Hauke (FT Lugano),
ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok),
ks. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym),
ks. prof. dr hab. Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé),
ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole),
ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno),
dr hab. Elżbieta Osewska (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia),
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków),
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano),
ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż),
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław),
ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW Warszawa)

 

Recenzenci

ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW Warszawa),
prof. José Eduardo Valente Borges de Pinho (UCP Lizbona), ks. dr Sławomir Dąbrowski (AWSD Białystok)
ks. dr Andrzej Dębski (AWSD Białystok)
ks. dr Daniele Drago (PUST Angelicum Roma)
prof. dr hab. Gabriela Eisenring (FT Lugano)
prof. Rodrigo Furtado (UL Lizbona)
prof. Libero Gerosa (FT Lugano)
o. prof. dr Wojciech Giertych (PUST Angelicum Rzym),
prof. Manfred Hauke (FT Lugano)
ks. prof. dr Lawrence Iwuamadi (IE Genewa)
ks. dr Mariusz Jagielski (PWT Wrocław)
ks. dr hab. Jacek Kempa (US Katowice)
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (PFT Seraficum Rzym)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. dr Tomasz Kubiczek (SRR Rzym)
ks. dr Jerzy Lachowicz (PWTW Warszawa)
o. dr Yves-Marie Lequin (UTSA Nice)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
prof. dr François Moog (ICP Paryż)
ks. dr hab. Mieczysław Olszewski (PWTW Warszawa),
ks. dr Mariusz Piecyk (WSD FréjusToulon)
ks. dr Tomasz Powichrowski (AWSD Białystok)
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (UKSW)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (MU Monachium)
ks. dr Bogdan Skłodowski (AWSD Białystok)
ks. dr Dariusz Sokołowski (AWSD Białystok)
ks. dr Marian Strankowski (AWSD Białystok)
ks. dr Adam Szot (AWSD Białystok)
ks. dr Daniel Tumiel (PUST Angelicum Roma)
prof. dr Denis Villepelet (ICP Paryż)
ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII Kraków)