Komunikat w sprawie artykułów do Rocznika Teologii Katolickiej w 2021 r.

2020-12-28

   

KOMUNIKAT z dnia 28 grudnia 2020 r.
Szanowni Państwo,

W 2021 roku ukaże się XX tom Rocznika Teologii Katolickiej. Wszystkich zainteresowanych publikacją osiągnięć naukowych z dziedziny teologii zapraszamy do zgłoszenia do 31 marca 2021 r. poprzez platformę OJS artykułów naukowych wyłącznie w języku angielskim.
Przesłany artykuł powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko autora

  2. numer ORCID autora

  3. afiliację (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)

  4. tekst artykułu w języku angielskim (do 30 tyś. znaków ze spacjami)

  5. imię i nazwisko native speakera, który dokonał korekty tekstu ( wyłącznie w przypadku jeśli język angielski nie jest językiem rodzimym autora)

  6.  bibliografię załącznikową

  7. streszczenie artykułu po angielsku i po polsku ( do 800 znaków ze spacjami)

  8. słowa klucze po angielsku i  po polsku ( do 5 słów)

  9. tytuł artykułu po angielsku i po  polsku

  10. aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku ( do 400 znaków ze spacjami)

Tylko artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, które uzyskają pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Rocznika Teologii Katolickiej” w 2021 roku.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w Roczniku Teologii Katolickiej podejmuje Redaktor naczelny czasopisma.
Termin nadsyłania tekstów mija 31 marca  2021r.

Rocznik Teologii Katolickiej wydawany jest przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest czasopismem punktowanym (20 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redaktor Naczelny RTK

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 28 grudnia 2020 r.