Psychological maturity of young men and women for marriage as the predicator for the observance of contemporary family law

Authors

  • Andrzej Dakowicz University of Bialystok
  • Lidia Dakowicz University of Bialystok

Keywords:

psychological maturity for marriage, self-acceptance, internal integrity, attitude towards marriage and family life, contemporary family law

Abstract

Through their mutual relationship the woman and man create the atmo- sphere of the married life which is either favourable for their development and for the development of their children, or which hinders the development. The higher is their psychological maturity, which is reflected in self-acceptance, in their internal integrity and in the positive attitude towards marriage and family life, the more likely the spouses would follow the rules of contemporary fam- ily law and, as a result, they will create the atmosphere which favours proper development of all the family members.

Author Biographies

Andrzej Dakowicz, University of Bialystok

ANDRZEJ DAKOWICZ Doctor of Humanities in Psychology, graduate of the Faculty of Social Sciences of John Paul II Catholic University of Lublin. Researcher and lecturer of the Department of Psychology at the Chair of the Social and Educational Studies at the Faculty of Educational Science in Białystok. The author of numerous articles and monographs, an active participant of various national and for- eign scientific conferences. The co-founder of the Post-gradual Stud- ies of Education and Family Life. The expert witness in the fields of psychology at the District Court in Białystok, an assessor on the list of the Ministry of Education and Science a specialist qualifying the course books and curricula in the field of education for the family life. In the years 2000-2006 served two terms as the Chairman of the Board of Branch of the Polish Psychological Society in Białystok. Hehas extensive experience in the training and educational work with young people and adults in the field of educational and developmental issues, he has a private practice in psychology.

ORCID 0000-0001-3614-8985

Lidia Dakowicz, University of Bialystok

LIDIA DAKOWICZ, Doctor of Humanities, PhD in Sociology, graduate of the Faculty of Social Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin. Researcher and lecturer of the Department of Educational Theory and Pedagogical Anthropology in Białystok at the Chair of History and Educational Theory at the Faculty of Educational Science. The author of numerous scientific articles and monographs, an active participant of various national and foreign scientific conferences. The co-founder of the Post-gradual Studies of Education and Family Life. The expert witness in the fields of pedagogics and sociology at the District Court in Białystok. She has extensive experience in the training and educational work with young people and adults in the field of educational issues.

ORCID 0000-0001-6424-1370

References

Bibliography

Artemiuk N. “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych kobiet o wyższym i niższym poziomie inteligencji emocjonalnej”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku, 2022.

Augustyn J. (ed.). Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina. Kraków: 2014.

Braun-Gałkowska M. “Być ojcem”. in: Oblicza ojcostwa, edited by D. Ko- rnas-Biela. Lublin: 2001, 201-210.

Braun-Gałkowska M. Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania pow- odzenia w małżeństwie. Warszawa: 1985.

Braun-Gałkowska M. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: 1992.

Chlewiński Z. Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność. Poznań: 1991.

Chrząstowski S. “Konflikty w parze w perspektywie narracyjnej terapii więzi”. Psychoterapia 3 (194) (2020): 31-44.

Cypryańska M., Bedyńska S., “Testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki”. in: Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, redaktorzy S. Bedyńska, M. Cypryańska. Warszawa: 2013, 159-193.

Dakowicz A., Dakowicz L. “The quality of marital communication of spouses with a higher and lower level of satisfaction with their relation- ship”. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 1(46) (2021): 129-141.

Dakowicz A. Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok 2014.

Dakowicz A. Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich. Białystok: 2021.

Dyczewski L. (ed.). Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Lublin: 2007.

Harwas-Napierała B. “Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę”. Czasopismo Psychologiczne 21, 1 (2015): 47-52 .

Herudzińska M.H. “O (nie)idealnej żonie w czasach dynamicznych zmian – dylematy i wyzwania”, Wychowanie w Rodzinie vol. XXI(2) (2019): 147- 167.

Janicka I., Liberska H. (ed.). Psychologia rodziny. Warszawa: 2014.

Janicka I., RostowskaT. (ed.). Psychologia w służbie rodziny. Łódź: 2003.

Jeziorański M., Opozda D., Rynio A. (ed.). Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna. Lublin: 2012.

Kołosowska M. “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych kobiet o wyższym i niższym poziomie sprężystości psychicznej”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku. 2022.

Lipińska-Grobelny A. “Marital communication and relationship satisfaction – the differential role of gender schemat”, Quarterly Journal Fides et Ratio 2(50) (2022): 92-102.

Mudrecka I.M. “Wybór między rodziną a pracą zawodową. Doświadczanie i rozwiązywanie konfliktu wewnętrznego”, Family Forum (2021): 35-50.

Olchanowska I., “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych mężczyzn o wyższym i niższym poziomie poczucia bezpieczeństwa”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku. 2022.

Oleś, P.K. Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: 2011.

Ostrowska J. “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych kobiet o wyższym i niższym poziomie poczucia bezpieczeństwa”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku, 2022.

Plopa M. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: 2005.

Półtawska W. “Macierzyństwo darem”. in: Oblicza macierzyństwa, ed. by D. Kornas-Biela. Lublin: 1999, 41-47.

Robakowska E. “Percepcja związku małżeńskiego i relacji rodzinnych oraz strategie radzenia sobie kobiet o zróżnicowanym stopniu nasilenia depresji”, Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 18 (2014): 45-66.

Ryś M., Sztajerwald T. “Psychologiczne aspekty dojrzałości młodych do małżeństwa. Skala Dojrzałości Psychicznej do Małżeństwa SKALDOM II”. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 1(37) (2019): 158-183.

Ryś M. Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości. Warszawa: 1997.

Ryś M. Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: 1999.

Sienkiewicz K. “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych mężczyzn o wyższym i niższym poziomie sprężystości psychicznej”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku. 2022.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studjum etyczno-prawne. Wilno: 1926.

Tomaszewska B., Dębska U. “Psychologiczne aspekty dojrzałości do małżeństwa. Badania studentek pod kątem ich oczekiwań wobec przyszłego partnera życiowego”. in: Młodzież w zmieniającym się świecie, edited by A. Keplinger. Wrocław: 2001, 132-143.

The Act from February 25th 1964 The Family and Guardianship Code.

Walczak M. “Dylematy życia małżeńskiego. Rzecz o dynamice i kryzysach w relacjach małżeńskich”. in: Psychologia w służbie rodziny, edited by I. Janicka, T. Rostowska. Łódź: 2003, 102-108.

Winnicka J. “Dojrzałość psychiczna do małżeństwa młodych mężczyzn o wyższym i niższym poziomie inteligencji emocjonalnej”. Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku. 2022.

Annex to the announcement of Marshal of the Seym of the Republic of

Poland from July 15th 2020 (item 1359).

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Dakowicz, A., & Dakowicz, L. (2022). Psychological maturity of young men and women for marriage as the predicator for the observance of contemporary family law. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 107-119. Retrieved from http://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/34

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY