Relationships between parents and children and the child’s affiliation in the provisions of the family codes in the former and contemporary Republic of Poland

Authors

  • Helena Ciepła Uczelnia Łazarskiego

Keywords:

Father Michał Sopoćko’s teaching, family, child’s affiliation, child’s welfare, mother, father, family law.

Abstract

Contemporary legislation which regards the legal relations between par- ents and children has been undergoing transformation. At the beginning of the People’s Republic of Poland the legislation regarding the regulations was unified during the years 1945-1946, then there were codifications from 1950 and 1964 and the law amendments from 1975 and 2008. Moral and customary elements were particularly significant in the family law as they exerted crucial influence on the contents of the regulations. It should be emphasised that Father Michal Sopoćko devoted a lot of his work and attention to these very regulations. Contemporarily we cannot disregard the whole range of nuances oftheterm“contemporaryfamily”.Thistermsignificantlydiffersfromthemean- ing which functioned in the period of creating the Family and Guardianship Code from 1964. In that period the concept of the family was based on the foundation of marriage. Currently the alternative forms of family life are being developed and civil unions are becoming more and more popular. Thus the family outside marriage is also recognized in different relationships.

Author Biography

Helena Ciepła, Uczelnia Łazarskiego

HELENA CIEPŁA, PhD, a retired judge of the Supreme Court. She is the author and co-author of numerous publications, among others of the comments to the Civil Code, to the Code of Civil Procedure and to the Family Code as well as to the Act on Land Registry.

ORCID 0000-0003-2635-4563

References

Bibliography

Bagan-Kurluta K. Mater certa est. Rozważania nad trzema koncepcjami macierzyństwa. in: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowa- na Profesorowi Edwardowi Drozdowi. ed. J. Pisuliński, M. Pecyna, M. Po- drecka. Warszawa: 2013.

Ciepła H. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz. Warszawa: 2009.

Fiedorczyk P. Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964). Białystok: 2014.

Fiedorczyk P. Projekt Kodeksu rodzinnego na tle wcześniejszych polskich projektów prawa rodzinnego w ostatnim stuleniu. in: O potrzebie nowego Kodeksu Rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych w 30 Rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. ed. S.L. Stadniczenko, M. Mi- chalak. Toruń: 2019.

Gwiazdomorski J. System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław – Warszawa: 1985, vol. 1.

Ignaczewski J. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa: 2010.

Ignatowicz J. System prawa rodzinnego i opiekuńczego. vol. I. Wrocław – Warszawa: 1985.

Ignatowicz J. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa: 1990.

Ignatowicz J. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, ed. K. Piet- rzykowski. Warszawa: 2012.

Jędrejek G. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – Komentarze praktyczne. Warszawa: 2017.

Kosek M., Stojanowska W. Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – ko- mentarz. Warszawa: 2011.

Piasecki K. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Piasecki. Warszawa: 2006.

Piątowski J.S. System Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław – Warszawa: 1985.

Pietrzak H. Archaizm i nieskuteczność prawa wobec surogatek. Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin. ed. J. Wroceński. Warszawa: 2010.

Pietrzykowski J. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa: 1973.

Raczek E. “Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Pochodzenie dziecka (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) – uwagi biegłego genetyka sądowego”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2009/2.

Smyczyński T. “Kierunki reformy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”. Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, nr 2.

Smyczyński T. “Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne”, System Prawa Prywatnego, 2014, vol. 11.

Szymczak J. “Definicje rodziny”, Studia nad rodziną 2002, 6/2 (11).

Winiarz J. “Socjalistyczne Prawo rodzinne PRL”. Studia Prawnicze 1974/42.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Ciepła, H. (2022). Relationships between parents and children and the child’s affiliation in the provisions of the family codes in the former and contemporary Republic of Poland. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 53-81. Retrieved from http://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/38

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY