Family and its protection in contemporary Polish legislation

Authors

  • Anna Fiedorowicz University of Bialystok
  • Łukasz Fiedorowicz Regional Court in Białystok

Keywords:

family law, family, family protection

Abstract

This article deals with issues related to the family and its protection in con- temporary Polish legislation. The Authors focused on the attempt to define the subject of protection and its scope. Basically, they analyzed the regulations of the Polish family law. They also took into account constitutional provisions and provisions from other spheres of law affecting the family. The content was supplemented with practical professional experience of a probation officer from the family division.

Author Biographies

Anna Fiedorowicz, University of Bialystok

ANNA MARIA FIEDOROWICZ, Doctor of Juridical Science (the Faculty of Law at Białystok University), since 2021 she has worked as an assistant of the judge at Division IV Family and Minors of the District Court in Białystok.

ORCID 0000-0003-3503-0907

Łukasz Fiedorowicz, Regional Court in Białystok

ŁUKASZ FIEDOROWICZ, the Master of Law (the Faculty of Law at Białystok University), since 2019 he has worked as a professional probation officer in IIIrd Unit of the Probation Judicial Service for the en- forcement of civil decisions for family and minors of the District Court in Białystok.

ORCID 0009-0001-9165-7416

References

Bibliography

Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 2012.

Bieszczad M. “Dobro dziecka jako klauzula generalna – ustalenie znac- zenia pojęcia dobra dziecka w XXI w.”. Monitor Prawniczy nr 17 (2019): 946-950.

Boczek M. “Obowiązek alimentacyjny – przymus państwowy czy powinność moralna?”. Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, KKP Monografie. Olsztyn: 2017, 115-127.

Borysiak W. [in:] M. Safjan, L. Bosek (ed.). Konstytucja RP. Tom I. Komen- tarz do art. 1-86. Warszawa: 2016.

Dobrowolski M. “Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Przegląd Sejmowy nr 4. Warsaw: 1999), 21-34.

Eckmann A. Starożytna Rodzina Grecka i Rzymska. Lublin: 1985.

Gajda J. [in:] K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 2021.

Gajda J. [in:] T. Smyczyński (ed.). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, System Prawa Prywatnego. Tom 11. Warszawa: 2014.

Gromek K. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 2020.

Holewińska-Łapińska E. [in:] T. Smyczyński (ed.). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, System Prawa Prywatnego. Tom 12. Warszawa: 2011.

Kędzior P. “Dobro dziecka jako podstawowa wartość prawa rodzinnego – rozważania na tle praktyki orzeczniczej sądów powszechnych”. Prob- lemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym. KKP Monografie. Olsztyn: 2017, 71-79.

The Constitution of the Republic of Poland from April 2nd 1997. Journal of Laws nr 78, item 483, with further changes.

Majchrzak K. “Ochrona rodziny w świetle przepisów rozdziału XXVI polskiego kodeksu karnego”. Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym. KKP Monografie. Olsztyn: 2017, 93-104.

Ossowska-Salamonowicz D., Giżyńska M. “Konstytucyjne obowiązki państwa względem rodziny – analiza wybranych przykładów regulacji ochronnych”. Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym. KKP Monografie. Olsztyn: 2017, 45-54.

Pawliczak J. [in:] K. Osajda (ed. of the series), M. Domański, J. Słyk (editor of the volume). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 2022.

Piwowarczyk W. “Rodzina jako społeczność naturalna według św. To- masza z Akwinu”. Roczniki Filozoficzne Vol. 8, No. 2. Lublin: 1960, 89-111.

The Decision of the Supreme Court the Civil Chamber from June 1st 1965, I CZ 135/64, Legalis nr 12331.

The Decision of the Supreme Court the Civil Chamber from September 13th 2000 II CKN 1141/00, Legalis nr 188114.

Regulation of the Council of Ministers in on detailed conditions of imple- mentation of the governmental program “Dobry Start” from June 15th

, JL from 2021 item 1092 with further changes.

Siostrzonek-Sergiel A. “Kilka uwag na temat zakresu konstytucyjnej ochrony rodziny”, Monitor Prawniczy nr 23 (2015): 1254-1258.

Słownik Języka Polskiego PWN, access July 11th 2022, https://sjp.pwn.pl.

Słyk J. [in:] K. Osajda (editor of the series), M. Domański, J. Słyk (editor of the volume). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warsaw: 2022.

Smyczyński T. [in:] T. Smyczyński (ed.). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. System Prawa Prywatnego. Tom 12. Warszawa: 2011.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich (studium etyczno-prawne). Wilno: 1926.

Szczap A. “Rodzina w poglądach wybranych filozofów”. Wychowanie w Rodzinie vol. VII (2013): 17-31.

Act from February 11th 2016 on State aid in raising children JL from 2019 item 2407 with further changes.

Act from March 12th 2004 on social assistance JL from 2021 item 2268.

Act from November 17th 1964 – Code of the Civil Procedure JL from 2021 item 1805 with further changes.

Act from November 17th 2021 family welfare capital JL from 2021 item 2270.

Act from February 25th 1964 –the Family and Guardianship Code JL from 2020 item 1359.

Act from June 26th 1974 – Labour Code JL from 2020, item 1320 with further changes.

Act from November 28th 2003 on family allowances JL from 2022, item 615.

Act from July 29th 2005 on combating of domestic violence JL from 2021 item 1249.

Act from January 31st 2019 on parental supplementary benefit JL from 2021 item 419.

Act from December 5th 2014 on the Big Family Card JL from 2021 item 1744.

Act from June 6th 1997 – Penal Code JL from 2022, item 1138.

Act from September 7th 2007on assistance to the persons entitled to alimony JL from 2022 item 1205.

Verdict of the Supreme Court – Civil Chamber from May 16th 1975, III CRN 48/75, Legalis nr 18769.

Verdict of the Supreme Court – Civil Chamber from January 20th 1972, III CRN 470/71, Legalis nr 15970.

Verdict of the Supreme Court – Civil Chamber from January 7th 1998, III CKN 576/97, Legalis nr 32089.

Verdict of the Constitutional Tribunal from April 12 2011, SK 62/08, Legalis nr 311533.

Ziółkowska K. “Nowe uprawnienia rodzicielskie wyzwaniem dla polityki społecznej”. Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym. KKP Monografie. Olsztyn: 2017, 82-92.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Fiedorowicz, A., & Fiedorowicz, Łukasz. (2022). Family and its protection in contemporary Polish legislation. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 121-139. Retrieved from http://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/39

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY