The concept and meaning of the family in the context of the deliberations of Blessed Father Michał Sopocko

Authors

  • Elwira Kryńska University of Bialystok

Keywords:

Blessed Fr. Michał Sopoćko, family, Christian pedagogy

Abstract

The thematic scope of the article is related to the re-edition of the book by Fr. Michał Sopoćka, entitled – Family in legislation in the Polish Lands (Ethical and legal study), published in Vilnius in 1926. This is the published version of the doctoral dissertation on the basis of which Fr. Michał Sopoćko, received a doctorate in theology on March 1, 1926.

The article does not pretend to be a comprehensive study of the issue con- tained in the title, it is only an attempt to draw attention to the topicality of the issue of the family raised by Fr. Sopoćko in his doctoral dissertation and the need to continue this issue in the context of legislation and ethics, and Christian morality. The reference to the family theory of Fr. Michał Sopocko – a zealous priest, theologian, social worker, servant of God, it is all the more justified that in the era of strong ideological, worldview, propaganda and ideological tenden- cies against the national and Christian culture, the 20th / 21st century family found itself in the face of difficult problems – there is even talk of a family crisis. Formerly hidden are coming to light: violence, harassment on various grounds, psychological torment, and even sexual violence against children, incest and crimes of infanticide. Hence, the reference to the Christian model of a family created on the basis of a humanistic approach to human existence is becom- ing particularly important today and – perhaps – most needed by people. It allows us to strive for the place and right of existence of the Christian vision of the world, the image of man and the Christian system of values in the public space. The more so because Fr. Michał Sopoćko, as an apostle of the truth and worship of Divine Mercy, recognized the truth about man, marriage and family on the basis of the intellectual tradition of personalism and Christian culture.

Father Michał Sopoćko pointed out that without the family, its concern for edu- cation and service to life, there is no development of the nation and the Church.

Author Biography

Elwira Kryńska, University of Bialystok

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA, Prof. Hab. PhD, University of Białystok, Faculty of Science and Education, Head of the Department of History and Theory of Upbringing and Head of the Department of the History of Upbringing. Her scientific interests regard the history of upbringing, general pedagogy, social pedagogy. She deals with the issues regarding the latest history of education and pedagogical thought: of the period of the Second Republic of Poland, of the time of the Second World War andoccupation of Poland and of the first years of existence of The People’s Republic of Poland - the issues concern: school education and extracur- ricular education, the work of teachers and crystallization of the social awareness and the development of the culture of independent Poland; the unbreakable struggle against intellectual and cultural degradation of the young generation of Poles and the personal and material losses incurred during the years of the Second World War, as well as indoctronation and opposing the imposed interpretation of reality during the period of build- ing the “socialist state” and “the new man”.

ORCID 0000-0001-6181-2414

References

Bibliography

Aristotle. Politics. transl. L. Piotrowicz. in: Arystoteles. Dzieła wszystkie, vol. I. Warszawa: 2003.

Biskup M. “Swoistość moralności chrześcijańskiej”. Saeculum Christia- num 3 (1996) nr 2: 141-162.

Ciereszko H. Wprowadzenie. in: Dziennik, preface, study, footnotes H. Ciereszko. Białystok: 2010.

Ciereszko H. Droga świętości księdza Michała Sopoćki. Kraków: 2008.

Ciereszko H. Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego. Kraków: 2006.

Ciereszko H. “Działalność naukowa i dydaktyczna księdza Michała Sopoćki”, Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża 26 (2008): 7-56.

Ciereszko H. Ksiądz Michał Sopoćko profesor, wychowawca i ojciec duch- owy alumnów i kapłanów. Studia Seminarii Bialostocensis 3. Białystok: 2008.

Ciereszko H. Sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko, edition II. Białystok: 1998.

Ciereszko H. Sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko – wzorem świętości kapłańskiej. http://digital.fides.org.pl/Content/578/PDF/MSopocko-wzor swietosci.pdf (access: August 22nd 2022).

Ciereszko H. “Wspomnienia i refleksje Ksiądz Infułat Stanisław Strzelecki o bł. Michale Sopoćce i Miłosierdziu Bożym”. Feniks 2016, nr 1(53): 4-6.

Granat W. Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Sandomierz: 2018.

John Paul II. Encyklika Veritatis Splendor. Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Kraków: 2017.

Kawula S. “Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej”. Państwo i Społeczeństwo VI 2006 nr 2: 5-21.

Kiereś B. Filozoficzna myśl Arystotelesa inspiracją realistycznej teorii rodziny. in: Rodzina – historia i współczesność. ed. B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan. Lublin” 2018, 17-25.

Krajewski K. Etyka rodzinna. in: U źródeł tożsamości kultury europejskiej. ed. T. Rakowski. Lublin: 1994, 182-187

Kryński M.J. “Normatywne i doktrynalne podstawy kształtowania się idei odrodzonego postępowania ze skazanymi uzależnionymi od alkoholu w Polsce w latach 1918-1969”. Civitas et Lex 2021, nr 2(30): 15-37.

Krąpiec M.A. Człowiek i prawo naturalne, ed. II. Lublin: 1986.

Kupiński M. “Życiorys Abp. Edwarda Kisiela”. Feniks 2018, nr 2(58): 4-7.

Makowski W. Rozważania prawnicze. Z dziedziny prawa publicznego, z dziedziny prawa karnego – mowy autora. Warszawa: 1928.

Marzec-Holka K. Dzieciobójstwo: przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Bydgoszcz: 2004.

Nowak A. “Pojęcie władzy ojcowskiej w rzymskim prawie klasycznym”, Studia Prawnoustrojowe 2002, nr 1: 35-54

Nycz R. “Wstęp. My świadkowie. Ustanawianie świadka”. Teksty Drugie 2018, nr 3: 7-17.

Ozorowski E. Fenomen świętości. in: H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko profesor, wychowawca i ojciec duchowy alumnów i kapłanów. Studia Seminarii Bialostocensis 3. Białystok: 2008, 11-13.

Piotrowska D. “Założenia i zasady katolickiej etyki normatywnej w odni sieniu do rodziny”. Studia z Nauk Społecznych 1996, Zeszyt 12 (8), Wybrane problemy z socjologii: 109-123.

Podgórecki A. Patologia życia społecznego. Warszawa: 1969.

Sienkiewicz E. “Naród według prymasa Wyszyńskiego w kontekście jubileuszu chrztu Polski”. Studia Paradyskie vol. 24, (2014): 231-246.

Skreczko A. “Rodzina w nauczaniu ks. Sopoćki”. Studia Teologiczne 2008, nr 26: 57-70.

Skreczko A. “Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała Sopoćki”. “Rocznik Teologii Katolickiej” vol. 4, 2005: 59-98.

Sopoćko M. Alkoholizm a młodzież szkolna. in: Księga Pamiątkowa Kursu Katechetycznego w Krakowie (from April 9th till April 12th 1929). Kraków: 1929.

Sopoćko M. Dziennik, preface, study, footnotes H. Ciereszko. Białystok: 2010.

Sopoćko M. O obowiązkach społecznych. Wilno: 1931.

Sopoćko M. Pedagogika. Wilno: 1933, Białystok: 1948.

Sopoćko M. Cel i przedmiot wychowania duchowego według Mikołaja Łęczyckiego. Wilno: 1933.

Sopoćko M. M. Łęczycki o wychowaniu duchowym. Wilno: 1935.

Sopoćko M. Przyrodzone i nadprzyrodzone czynniki wychowawcze. in: Pamiętnik VIII Zjazdu w Częstochowie 1936. Kraków: 1937, 274-287.

Sopoćko M. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, vol. I-III. Białystok: 2008.

Sopoćko M. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. London: 1958.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich (Studium etyczno-prawne). Wilno: 1926.

Skreczko A. “Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała Sopoćki”. Rocznik Teologii Katolickiej t. 4, 2005: 59-98.

Skreczko A. “Rodzina w nauczaniu ks. Sopoćki”. Studia Teologiczne 2008, nr 26: 57-70.

Sopoćko M. “Autorytet w rodzinie a wolność dziecka”, Ku Szczytom 3 (1939): 255-261.

Sopoćko M. “Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem. Studium teologiczno-pedagogiczne”. Studia Teologiczne V 1935.

Strzelecki S. Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam. Warszawa: 2004.

Szymczak J. “Definicje rodziny”. Studia nad Rodziną 2002, R. 6, nr 2(11): 151-165.

Tarnowski J. “O użyteczności niektórych kategorii personalistycznych dla pedagogiki”. Kultura i Edukacja 1993, nr 24.

Twardowski J. Miłość której nie widać nie zasłania sobą. Częstochowa:

Tyszka Z. Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: 2002.

Tyszka Z. Socjologia rodziny. Warszawa: 1976.

Wiśniewski S. “Błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Kapłan o miłosiernym obliczu”. Łódzkie Studia Teologiczne 24 (2015) 4: 111-121

Wojtyła K. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: 1986.

Wspomnienia. Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko, ed. H. Ciereszko. Białystok: 2018.

Zabielski J. “Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko – Apostoł Bożego Miłosierdzia”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 52,2 (2019): 312-321.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Kryńska, E. (2022). The concept and meaning of the family in the context of the deliberations of Blessed Father Michał Sopocko. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 141-164. Retrieved from http://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/41

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY