The functions of the spouse’s consent for the legal actions within the statutory matrimonial property regime

Authors

  • Teresa Mróz University of Bialystok

Keywords:

the teaching of father Michał Sopoćko, family, matrimonial property regim, statutory property regime, the spouse’s consent for the legal action.

Abstract

The teaching of Father Michał Sopoćko which concerns the legal regula- tions of marriage remains highly relevant. One of the most important basis of functioning a family is establishing the property security. The Polish legal regulations have evolved over the years, we have witnessed various structures of the statutory matrimonial property regimes. Nowadays, at the moment of contracting marriage the spouses establish the community property (mat- rimonial joint property) which complies a subordinate role for marriage. To strengthen the protective function of the regime it is necessary to obtain the consent of the other spouse for any statutory legal actions.

Author Biography

Teresa Mróz, University of Bialystok

TERESA MRÓZ , Prof. Hab. PhD, the author of publications in the field of Private Business Law, the co-author of the ninth volume of System Prawa Cywilnego [The Civil Law System]. She is also the co-author and editor of academic textbooks. She has been working as a university teacher at Białystok University.

ORCID 0000-0002-8242-0919

References

Bibliography

Budzinowski R. Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym. Poznań: 1992.

Erlich M.J. Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Tarnów: 1934.

Góralski W., Adamczewski W. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. Płock: 1994, 19.

Góralski W. Zawarcie małżeństwa “konkordatowego” w Polsce. Warszawa: 1998.

Góralski W. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: 2011.

Gromek K. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 2006.

Fiedorczyk P. Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce. Białystok: 2014.

Ignaczewski J. Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31-54 KRO. Komentarz. Warszawa: 2008.

Ignatowicz J. “Nowa forma zawierania małżeństw (art. 10 Konkordatu)”. Przegląd Sądowy 1994 nr 2.

Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: 2005.

Mróz T. Ryzyko wierzyciela w świetle małżeńskich ustrojów majątkowych. in: Człowiek, prawo, państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko. ed. W. Żyłko. Warszawa: 2017.

Mróz T. Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej. Warszawa: 2011.

Nazar M. Prawo rodzinne w dorobku naukowym i orzeczniczym Profesora Jerzego Ignatowicza.”Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Lublin: 2013, vol. LX, 1.

Norek E. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego. Warszawa: 1997.

Pazdan M. in: System prawa prywatnego, vol. 2, Prawo cywilne – część ogólna. ed. Z. Radwański. Warszawa: 2008.

Piątowski J.S. (ed.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Część 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: 1985.

J. Pietrzykowski K.(red.). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 2021.

Radwański Z., Gutowski M. in: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, vol. 2. ed. Z. Radwański, A. Olejniczak. Warszawa: 2019.

Rzewuska M. Zaręczyny. Status narzeczonego w prawie cywilnym. Warszawa: 2019 .

Skowrońska-Bocian E. Małżeńskie ustroje majątkowe. Warszawa: 2008.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich (studium etyczno-prawne). Wilno: 1926.

Stroiński R.T. Przedsiębiorstwo. Charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim. Warszawa: 2003.

Wilejczyk M. Zbycie przedsiębiorstwa. Wrocław: 2004.

Winiarz J. Prawo rodzinne. Warszawa: 1977.

Zedler F. Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków. Warszawa: 1975.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Mróz, T. (2022). The functions of the spouse’s consent for the legal actions within the statutory matrimonial property regime. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 199-212. Retrieved from http://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/42

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY