Archives

 • Vol. 20 (2021)

  ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

  Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

  Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej
  15-007 Białystok, ul. Warszawska 50, tel. 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl

  Rada naukowa: ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym), ks. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano), ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok), ks. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym), ks. dr Marek Kowalczuk (UwB Białystok), bp prof. dr Valerio Lazzeri (FT Lugano), ks. prof. dr Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole), ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno), ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia), ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków), ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin), ks. prof. dr René Roux (FT Lugano), ks. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano), ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż), ks. prof. dr hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa), ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)

  Recenzenci: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa), ks. dr Grzegorz Ignatik (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin), ks. dr Marek Kasperczuk (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Jarosław Lipniak, prof. PWT (PWT Wrocław), ks. dr Bernard Mulcahy (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa), ks. dr Daniel Tumiel (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) Rzym), ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJP2 (UPJP2 Kraków)

  Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

  Redakcja: ks. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice
  Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice
  Native speaker: Erin Rice

  Korekta w języku polskim: Beata Edyta Dworakowska

  Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz
  Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz

  ISSN 1644-8855
  ©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021

  „Rocznik Teologii Katolickiej” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, CEJSH, BazHum, EBSCO, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, ICI Journals Master List, Citefactor indexing; punktacja MNiSW: 40

  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl