Rada Naukowa

 1. bp prof. dr Valerio Lazzeri (FT Lugano)
 2. prof. dr René Roux (FT Lugano),
 3. ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym),
 4. ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW Warszawa),
 5. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano),
 6. o. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym),
 7. prof. dr Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé),
 8. prof. dr Andrzej Wierciński (UW Warszawa),
 9. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno),
 10. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole),
 11. ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia),
 12. ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków),
 13. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
 14. ks. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano),
 15. ks. prof. dr Joseph Wolinski (ICP Paryż),
 16. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław),