ROCZNIKI:

 

poświęcenie (sacrificatio – ofiarowanie się)

Paszkowska Teresa
Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 141-158