ROCZNIKI:

 

analogiczność teologii jako wiary in statu scientiae

Kubicki Dominik
Akwinatowy sens analogiczności teologii jako nauki – wiary in statu scientiae

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 49-79