ROCZNIKI:

 

parafia

Frykowski Janusz Adam
Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 103-126
 

Olszewski Mieczysław
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35