ROCZNIKI:

 

zmienne osobowościowe

Jasiński Marek
The Psychological Difficulties of Adapting to the Aging Process

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 111-123