ROCZNIKI:


Recenzenci

ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW Warszawa),
bp dr hab. Henryk Ciereszko (AWSD Białystok),
prof. dr hab. Lech Chyczewski (UMB Białystok),
ks. dr Daniel Dikevič (WSD Wilno i PUL Rzym),
prof. dr hab. Gabriela Eisenring (FT Lugano),
ks. dr Krystian Gawron (Seminarium Polskie w Paryżu),
o. prof. dr Wojciech Giertych (PUST Angelicum Rzym),
ks. prof. dr Lawrence Iwuamadi (IE Genewa),
ks. dr hab. Jacek Kempa (US Katowice),
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (PFT Seraficum Rzym),
ks. dr Jerzy Lachowicz (PWTW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym),
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa),
prof. dr François Moog (ICP Paryż),
prof. dr hab Jacek Nikliński (UMB Białystok),
ks. dr hab. Mieczysław Olszewski (PWTW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (MU Monachium),
ks. dr Daniel Tumiel (PUST Angelicum Roma),
prof. dr Denis Villepelet (ICP Paryż),
ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII Kraków)