ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018


I. MORAL THEOLOGY

Smykowski Krzysztof, Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Szczecina Grzegorz Kamil, Bl. Fr. Jerzy Popieluszko’s Patriotic Model: St. Maximilian M. Kolbe, the Martyr of Auschwitz-Birkenau

Wojtkun Jarosław, The Natural and Supernatural Dimensions of Priestly Formation

Zadykowicz Tadeusz, The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part I


II. DOGMATIC THEOLOGY

Proniewski Andrzej, Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Rabczyński Paweł, Culture and Religion


III. PASTORAL THEOLOGY

Goleń Jacek, The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia

Lipiec Dariusz, The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians

Pyźlak Grzegorz, The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Święs Kazimierz, The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change


IV. MARIOLOGY

Jagodziński Marek, Mother of the Communion of the Incarnation


V. THEOLOGY OF BEAUTY

Cieślik-Klauza Joanna, Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm

Tom do pobrania:

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018


I. BLESSED MICHAEL SOPOCKO

Ciereszko Henryk, Blessed Michael Sopocko: The Apostle of Divine Mercy

Olszewski Mieczysław, Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Skreczko Adam, Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator

Zabielski Józef, Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy


II. CATECHETICS

Jakoniuk Leszek Marius, Numbers 748 and 749 of The French and Polish Version of Catechism of the Catholic Church from the Translational Perspective; an Example of the Theological Effects of Translation

Mąkosa Paweł, The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Zając Marian, Educational Possibilities in Contemporary Schools


III. LAW

Sierocka Iwona, Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation

Uricchio Antonio, Radwanowicz-Wanczewska Joanna, Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings


IV. ANTHROPOLOGY

Kramkowska Emilia, The Aging Human Body as a Biological or Sociocultural Reality: A Study Based on the Writings of Select Christian Philosophers and Research on the Elderly

Szorc Katarzyna, The Emotional Intelligence of Teacher Candidates

Wróblewska Monika, Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence

Tom do pobrania:

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.