[1]
Swatkowski, K. 2022. John Paul II’s apology of human freedom. Rocznik Teologii Katolickiej. 21, (Dec. 2022), 239–252.