(1)
Jakoniuk, L. M. Sprawozdanie Z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu W Białymstoku W Roku Akademickim 2020/2021. RTK 2021, 20, 225-229.