Jakoniuk, L. M. (2021). Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021. Rocznik Teologii Katolickiej, 20, 225-229. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/24