Jakoniuk, L. M. (2022). Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 271-274. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/52