SWATKOWSKI, K. John Paul II’s apology of human freedom. Rocznik Teologii Katolickiej, v. 21, p. 239-252, 30 Dec. 2022.