The University about the Rocznik Teologii Katolickiej

2023-03-12

UNIWERSYTET OF BIALYSTOK:

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest kolejnym czasopismem Uniwersytetu w Białymstoku przyjętym do bazy naukowej Scopus.

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym Katedry Teologii Katolickiej UwB, promującym wyniki badań z zakresu nauk teologicznych, ale także w dialogu z innymi naukami na poziomie metateologii. Wydawany jest od 2002 roku, w bieżącym roku ukaże się jego XXII tom. 

Jak informuje redakcja pisma, w „Roczniku Teologii Katolickiej” zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. Propagowany jest w nim przede wszystkim dorobek pracowników oraz współpracowników Katedry Teologii Katolickiej, oparty o najnowsze badania i realizowane projekty. Zawarte w piśmie artykuły łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Teksty publikowane są wyłącznie w języku angielskim. Rocznik ukazuje się w wersji drukowanej oraz elektronicznej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB.

Baza Scopus prowadzona jest przez wydawnictwo Elsevier. Jak można przeczytać na stronie https://www.elsevier.com, jest to największa na świecie baza bibliograficzna indeksująca wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty. Gromadzi dane bibliograficzne oraz informacje o cytowaniu wspomnianych źródeł. Indeksowane w niej czasopisma przed przyjęciem do bazy są poddawane ocenie.