Editorial Team

 

Editor in Chief: rev. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

Editorial secretary: rev. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

Redaktor tematyczny: rev. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja: rev. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice

Korekta w jężyku polskim: Beata Edyta Dworakowska

Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice

Native speaker: Erin Rice

Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz