Editorial Team

Editorial Team/Redakcja:

Editor-in-Chief/Redaktor naczelny: rev. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

Managing Editor/Sekretarz: rev. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

 

Thematic Editor/Redaktor teamtyczny: Andrzej Proniewski

Proofreader/Opracowanie redakcyjneBeata Edyta DworakowskaLeszek M. Jakoniuk

English Language Editor/Redaktor języka angielskiego: Monika Gierak

Polish Language Editor/Redaktor języka polskiego:: Beata Edyta Dworakowska

Layout Editor/Opracowanie komputerowe: Zbigniew Łaszcz

Cover design/Projekt okładki: Zbigniew Łaszcz

Address/Adres:

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej
15-007 Białystok, ul. Warszawska 50, tel. 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl


 

This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.