Archives

 • Rocznik Teologii Katolickiej
  Vol. 21 (2022)

  mceclip3.png

   

  The Annual of the Catholic Theology (In Polish: Rocznik Teologii Katolickiej) is an academic journal disseminating the results of the research in the field of theology as well as coming out from the dialogue with other sciences on a meta-theological level. It is published annually. This journal contains articles from various areas of theology. It seeks to disseminate the latest studies and projects of both, the scholars of the field and of those, whocooperate with the Chair of the Catholic Theology. The research andscholarly work are reflected in articles that combine ethical, social, and religious issues in their inter-cultural conditions. The journal serves the purpose of sharing the results of cooperation with scholarly communities in Poland and abroad. The texts are published only in English. The journal is available both in print and in digital form.

  Editorial Team/Redakcja:

  Editor-in-Chief/Redaktor naczelny: rev. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB

  Managing Editor/Sekretarz: rev. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

  Address/Adres:

  Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej
  15-077 Białystok, ul. Warszawska 50, tel. 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl

  Editorial Board/Rada Naukowa:

  rev. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym), Italy

  rev. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano), Switzerland

  rev. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok), Poland

  rev. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym), Italy

  rev. dr Marek Kowalczuk (UwB Białystok), Poland

  bishop prof. dr Valerio Lazzeri (FT Lugano), Switzerland

  rev. prof. dr Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé), Cameroon

  rev. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole),

  rev. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno),

  rev. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia), 

  rev. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków),

  rev. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),

  rev. prof. dr René Roux (FT Lugano),

  rev. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano),

  rev. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż), Catholic Institute in Paris

  rev. prof. dr hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa), Poland

  rev. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław), Poland

  Reviewers/Recenzenci:

  rev. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa), Poland

  dr Grzegorz Ignatik (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA),

  rev. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin), Poland

  rev. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (KUL Lublin), Poland

  rev. dr Marek Kasperczuk (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA),

  rev. dr hab. Jarosław Lipniak, prof. PWT (PWT Wrocław), Poland

  rev. dr Bernard Mulcahy (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA),

  rev. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW Warszawa), Poland

  rev. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa), Poland

  rev. dr Daniel Tumiel (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) Rzym), Italy

  rev. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJP2 (UPJP2 Kraków), Poland

  rev. prof. dr hab. Zbigniew Zarembski prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń), Poland

  Thematic Editor/Redaktor teamtyczny: Andrzej Proniewski

  Proofreader/Opracowanie redakcyjneBeata Edyta DworakowskaLeszek M. Jakoniuk

  English Language Editor/Redaktor języka angielskiego: Monika Gierak

  Polish Language Editor/Redaktor języka polskiego:: Beata Edyta Dworakowska

  Layout Editor/Opracowanie komputerowe: Zbigniew Łaszcz

  Cover design/Projekt okładki: Zbigniew Łaszcz

  ISSN 1644-8855 (Print),  ISSN: 2956-4689 (Online),  DOI: 10.15290/rtk

  „Rocznik Teologii Katolickiej” is indexed by the following databases/Rocznik Teologii Katolickiej jest indeksowane w następujących bazach: ERIH PLUSIndex Copernicus, CEJSH, BazHum, EBSCO, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, ICI Journals Master List, Citefactor indexing;

  According to the latest evaluation of the Polish Ministry of Education and Science  received/W ostatniej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymał : 40 points/punktów

  The scientific journal “Rocznik Teologii Katolickiej” is in the process of applying for the international SCOPUSdatabase/Czasopismo naukowe „Rocznik Teologii Katolickiej” jest w trakcie aplikowania do międzynarodowej bazy SCOPUS

  Editor/Wydawca

  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B   http://wydawnictwo.uwb.edu.pl;   e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

  ©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022

  Submissions and contact with the editorial team via e-mail/Zgłaszanie tekstów i kontakt z redakcją przez e-mail: ktk@uwb.edu.pl and website/oraz stronę internetową: www.uwb.edu.pl

   

 • Rocznik Teologii Katolickiej
  Vol. 20 (2021)

  ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

  Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

  Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej
  15-007 Białystok, ul. Warszawska 50, tel. 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl

  Rada naukowa: ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym), ks. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano), ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok), ks. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym), ks. dr Marek Kowalczuk (UwB Białystok), bp prof. dr Valerio Lazzeri (FT Lugano), ks. prof. dr Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole), ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno), ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia), ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków), ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin), ks. prof. dr René Roux (FT Lugano), ks. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano), ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż), ks. prof. dr hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa), ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)

  Recenzenci: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa), ks. dr Grzegorz Ignatik (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin), ks. dr Marek Kasperczuk (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Jarosław Lipniak, prof. PWT (PWT Wrocław), ks. dr Bernard Mulcahy (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa), ks. dr Daniel Tumiel (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) Rzym), ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJP2 (UPJP2 Kraków)

  Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

  Redakcja: ks. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice
  Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice
  Native speaker: Erin Rice

  Korekta w języku polskim: Beata Edyta Dworakowska

  Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz
  Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz

  ISSN 1644-8855
  ©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021

  „Rocznik Teologii Katolickiej” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, CEJSH, BazHum, EBSCO, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, ICI Journals Master List, Citefactor indexing; punktacja MNiSW: 40

  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl