Charismatic Phenomena and Spiritual Discernment

Authors

Keywords:

Holy Spirit, charisms, charismatic movement, spiritual discernement, gifts

Abstract

Within the Church, the living presence of the Holy Spirit fosters dynamism in the spiritual lives of believes who are entrusted with the task to remain faithful to the Gospel message as they carry out their mission in the world. The Holy Spirit awakens in those who believe enthusiasm in professing the faith as well as the courage to follow Christ, strengthens charity and leads the faithful toward greater unity within the community of the Church. In the Holy Spirit’s power, individual believers enjoy the charismatic privilege of His influence, which is manifested in their experience of His extraordinary gifts. The ability to discern these gifts is contingent on the ability to conceptualize them. This article, which discusses charismatic phenomena and spiritual dis-cernment, presents how one can understand and interpret both in the spirit of the Catholic Church’s doctrine.

Author Biography

Andrzej Proniewski, University of Białystok

REV. ANDRZEJ PRONIEWSKI, PhD, Hab, is a professor at the Univer- sity of Białystok (UwB), chair of the Department of Catholic Theology at UwB, director of the Theology Studium in Białystok, Editor-in Chief ofRocznik Teologii Katolickiej [Annals of Catholic Theology] and Studia Teo- logii Dogmatycznej [Studies on Dogmatic Theology], and a member of the Polish Society of Dogmatic Theologians, the Association of Fundamental Theologians in Poland, and the Polish Mariological Society.

ORCID 0000-0003-0382-3646

References

Bibliography

Bachanek, G. “Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera.” Warszawskie Studia Teologiczne 1 (2010): 281-292.

Budniak, J. “Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Rzymskokatolickim.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1 (2007): 207-213.

Cantalamessa, R. Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat Veni Cre- ator. Warszawa: 2003.

Congregation for the Doctrine of the Faith. Instruction on Prayers for Healing Accessed September 10, 2021. https://www.vatican.va/roman_curia/congre- gations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_en.html.

Dembowski, B. “Stolica Apostolska wobec Odnowy w Duchu Świętym i innych nowych ruchów kościelnych.” In Ad imaginem Tuam t. II, edited by W. Irka, 7-25. Wrocław: 2012.

Falvo, S. Przebudzenie charyzmatów. Łódź: 2015.

Garin, E. “Odnowa charyzmatyczna i nowe wspólnoty: rzeczywistość profetyczna.” In Duch Odnowiciel, edited by L. Balter, 283-299. Poznań: 1998.

Guzowski, K. “Nadzwyczajność i nowość w Ruchu Odnowy Charyzmatycznej.” Studia teologii dogmatycznej 3 (2017): 32-48.

Kita, M. “Laboratoria nowej ewangelizacji.” Znak 9 (2001): 40-46.

Komisja Episkopatu Antyli. “Oświadczenie na temat Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.” In Wiosna Kościoła, edited by J. Salamon, 85-104. Cieszyn: 2019.

Komisja Teologiczna Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech. “Duch daje życie.” In Wiosna Kościoła, edited by J. Salamon, 153-210. Cieszyn: 2019.

Konferencja Biskupów Francji. “Nowe ruchy charyzmatyczne. Podejścia, rozeznanie, perspektywy.” In Wiosna Kościoła, edited by J. Salamon, 113- 126. Cieszyn: 2019.

Płusa, S. “Pentakostalizm czy odnowa charyzmatyczna Kościoła?” In Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, edited by M. Jagodziński, 273-294. Radom: 2017.

Ratzinger, J. “Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce.” Communio 6 (1999): 89-91.

Samiczak, P. “Rozeznawanie i prawidłowe korzystanie z darów Ducha Świętego przez wspólnoty charyzmatyczne według wybranych dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego.” Studia Oecumenica 20 (2020): 157-176.

Scherck, A. Potężny strumień łaski. Cieszyn: 2019.

Sekretariat Generalny Konferencji Biskupów Francji. “Elementy rozeznawania dla Odnowy Charyzmatycznej.” In Wiosna Kościoła, edited by J. Salamon, 127-152. Cieszyn: 2019.

Siemieniewski, A. Na fundamencie apostołów i proroków. Edited by M. Kiwka. Wrocław: 2018, 83-88.

Stayne, D. Odnów swoje cuda. Łódź: 2017.

Suenens, L. J. Nowe Zesłanie Ducha Świętego? Poznań: 1988.

United States Conference of Catholic Bishops. Grace for a New Springtime [A Statement from the United States Catholic Conference of Bishops on the Charismatic Renewal]. Accessed September 15, 2021. https://www. nsc-chariscenter.org/about-ccr/grace-english/.

Published

2021-12-30

How to Cite

Proniewski, A. (2021). Charismatic Phenomena and Spiritual Discernment. Rocznik Teologii Katolickiej, 20, 73-87. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/13

Issue

Section

DOGMATIC THEOLOGY