Aktualny numer

Vol. 20 (2021)

Published: 2021-12-30

ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek Marius Jakoniuk

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej
15-007 Białystok, ul. Warszawska 50, tel. 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl

Rada naukowa: ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym), ks. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano), ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok), ks. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym), ks. dr Marek Kowalczuk (UwB Białystok), bp prof. dr Valerio Lazzeri (FT Lugano), ks. prof. dr Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole), ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno), ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia), ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków), ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin), ks. prof. dr René Roux (FT Lugano), ks. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano), ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż), ks. prof. dr hab. Andrzej Wierciński (UW Warszawa), ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)

Recenzenci: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW Warszawa), ks. dr Grzegorz Ignatik (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin), ks. dr Marek Kasperczuk (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Jarosław Lipniak, prof. PWT (PWT Wrocław), ks. dr Bernard Mulcahy (Pontifical College Josephinum, Columbus, Ohio, USA), ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW Warszawa), ks. dr Daniel Tumiel (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) Rzym), ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJP2 (UPJP2 Kraków)

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redakcja: ks. Leszek M. Jakoniuk, Erin Rice
Tłumaczenie na język angielski i korekta: Erin Rice
Native speaker: Erin Rice

Korekta w języku polskim: Beata Edyta Dworakowska

Redakcja techniczna: Zbigniew Łaszcz
Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz

ISSN 1644-8855
©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, CEJSH, BazHum, EBSCO, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, ICI Journals Master List, Citefactor indexing; punktacja MNiSW: 40

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

   

 

RTK 2021

AUTHORS

Autors

230-234
2021-12-30


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.