Benedict Hesse’s Teaching on Conjugal Abstinence

Authors

Keywords:

Benedict Hesse, conjugal chastity, conjugal abstinence, virginity, castration, spousal dress

Abstract

This article focuses on conjugal abstinence in the teaching of the great Polish theologian, Benedict Hesse, who lived and worked in Cracow during the fifteenth century. In his work Commentary on the Gospel of St. Matthew, Hesse focuses his discussion on chastity and conjugal abstinence in the context of several other subjects, including: the superiority of virginity over marriage; the superiority of virginal chastity over conjugal abstinence; the issue of assessing the pleasure of conjugal sexual intercourse; matters pertaining to modesty of the spouses and their exterior appearance; as well as castration for the Kingdom of Heaven. The issues that Hesse raises in relation to chastity and conjugal abstinence might bring a smile to a contemporary reader’s face, since they seem mostly anecdotal and basic. This article is not a complete and systematic lecture on conjugal abstinence.

Author Biography

Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REV. MIECZYSŁAW OZOROWSKI, PhD, Hab., is professor of theology. In the years 1993-2010 he lectured at the Institute of Family Studies ATK / UKSW and was the Head of the Department of the History of Family Theology. In 2008-2010 he was the Director of the Institute of Family Stud- ies at the UKSW Faculty of Theology. From 2010-2020 he was the Dean of the Faculty of Family Studies at UKSW. From 2012-2016 he was the President of the Polish Family Society. He teaches dogmatic theology and the history of marriage and family theology. He has authored numerous publications in the field of dogmatic theology, theology of marriage and family, and priestly spirituality.

ORCID 0000-0001-6081-0134

References

Bibliography

Anciaux, P. Le Sacrement du Mariage. Louvain-Paris: 1963.

Aquinas, T. Summa Theologica. Accessed October 4, 2021. https://sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum593.htm.

Bajda, J. “Powołanie chrześcijańskie a moralność małżeńska.” In Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego. Łomianki: 1999.

Bajda, J. “Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby.” In Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku.”O Jana Pawła II teologii ciała, 185-202. Lublin: 1981.

Bajda, J. “Powołanie małżeństwa i rodziny. Próba syntezy teologiczno- moralnej.” In Teologia małżeństwa i rodziny, edited by K. Majdański, 7-156. Warszawa: 1880.

Brown, P. Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dan le christianisme primitive. Paris: 1995.

Cantalamessa, R. Czystego serca. Warszawa: 1994.

Delumeau, J. Grzech i strach, Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Warszawa: 1994.

Dorastać do miłości. Edited by W. Szewczyk. Tarnów: 1991.

Duby, G. Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji. Warsza- wa: 1986.

Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała. Edited by S. Styczeń. Lublin: 1981.

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Edited by T. Żeleźnik. Warszawa: 1982.

Jan Paweł II. Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny. Kraków: 1995.

Kerns, J. E. Les chrétiens, le mariage et la sexualité. Évolution des attitudes chrétiennes envers la vie sexuelle et la sainteté dans le marriage. Paris: 1966.

Knotz, K. Akt małżeński. Kraków: 2001.

Kozłowska, A. Kobieta w pismach świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Warszawa: 2006.

Laskowski, J. Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. Warszawa: 1979.

Łuczak, H. Dorastanie do miłości. Warszawa: 1989.

Marliave, O. de. Historia eunuchów. Warszawa: 2012.

Masini, M. Małżeństwo chrześcijańskie. Warszawa: 1983.

Mathon, G. Le mariage des chrétiens, t. 1 : Des origine au concile de Trente. Paris: 1993.

Nehring, P. Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna. Toruń: 2005.

Papis, W. E. Życie i miłość. Warszawa: 1995.

Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Edited by A. Eckmann. Compiled by W. Eborowicz (Lublin: 2003).

Piwowarczyk, D. Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek). Warszawa: 1998.

Powell, J. Jak kochać i być kochanym. Pelplin: 1990.

Rubinkiewicz, R. “Małżeństwo i dziewictwo w nauce św. Pawła (1 Kor 7,1-40).” Zeszyty Naukowe KUL 23, no. 3 (1980): 45-50.

Stefanek, S. “Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Płeć w Biblii.” Studia nad Rodziną 1, no. 1 (1997): 5-34.

Szram, M. “Autokastracja Orygenesa – fakt czy nieporozumienie?” Vox Patrum 23, nos. 44-45 (2003): 171-202.

Turek, W. “Dziewictwo rozumiane jako ustawiczna walka dla Pana. Fundamenty biblijne w Liście 22 św. Hieronima do Eustochium.” Vox Patrum 76 (2020): 107-130.

Vanier, J. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości. Kraków: 1987.

Wielowiejski, A. Przed nami małżeństwo. Kraków: 1988.

Wiśniewska-Roszkowska, K. Seks i moralność. Warszawa-Struga-Kraków: 1988.

Wojtyła, K. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: 1982.

Wolski, K. “Moralność seksualna w nauczaniu Kościoła.” Studia nad Rodziną 1, no. 1 (1997): 45-52.

Zienkiewicz, A. Miłości trzeba się uczyć. Częstochowa: 1986.

Published

2021-12-30

How to Cite

Ozorowski, M. (2021). Benedict Hesse’s Teaching on Conjugal Abstinence. Rocznik Teologii Katolickiej, 20, 49-71. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/15

Issue

Section

DOGMATIC THEOLOGY