Marriage and the family issues in the research and writings of Blessed Michał Sopoćko in the light of his scientific activity and legacy

Authors

  • Henryk Ciereszko Archdiocesan Major Seminary

Keywords:

Father M. Sopoćko, scientific profile and scientific legacy of Father Michał Sopoćko, Father Michał Sopoćko as the apostle of Divine mercy, the family and the natural law, the family and the constituted law

Abstract

Father Michał Sopoćko, the blessed of the Catholic Church described the issues of marriage and the family in the legal and ethical aspect in his doctoral thesis. It was published in 1926 and was called: Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich [The family in the legislation on Polish soil]. This article presents this publication with the background note about the scientific activ- ity of Father Sopoćko, the scientific disciplines which he worked on (pastoral theology, pedagogy, catechetics and homiletics) as well as the apostolate of Divine mercy (teaching, the cult, publications), which were his life mission. The dissertation presents the reasons why he described the issues of marriage and family: his concern for the Christian model of the family, of the family’s rights based on the natural and on the revealed law in order to take them into account in the codification created in the freed Poland. Further on, the main content of the work consists of the vision of family and marriage, the mutual relationship of the spouses, the relationship between parents and children with regard to the natural law and to the Christian morality presented in the light of the legislation on the Polish soil under occupation. The final part in the conclusion of the article emphasises the indispensability to embed the constituted law on marriage and the family on the natural and the revealed law. This validity has not become out of date and should still be preserved. This statement adds value to the work of Father Sopoćko and makes it worth attention in the light of the contemporarily discussed issues of marriage and the family.

Author Biography

Henryk Ciereszko, Archdiocesan Major Seminary

BISHOP HENRYK CIERESZKO Hab. PhD in theological sciences, born in 1955, from 2012 auxiliary bishop of the Archdiocese of Białystok, researcher and lecturer of the Archdiocesan Major Seminary in Białystok (fundamental theology). Active participant of various national and for- eign scientific conferences dedicated to the Divine Mercy. The author of numerous articles and monographs: Fr. Michał Sopoćko – Servant of God, Fr. Michał Sopoćko – The Way of Holiness, Father Michał Sopoćko - Apostle of Divine Mercy. Life and activity of Bl. Michał Sopoćko (1888-1975). The author of full biography of the Apostle of Divine Mercy.

ORCID 0000-0003-2025-9813

References

Bibliography

Curriculum vitae ks. Michała Sopoćko.Vilnius May 20th 1928, (copy), AAB, IV 14.

Hołodok S. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Bia- łymstoku (1945-1951). in: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga Jubileuszowa, ed. S. Hołodok. Białystok: 1995, 46-70.

Skreczko A. Rodzina w nauczaniu ks. Michała Sopoćki. in: M. Ozorowski, W. Nowacki (ed.). Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr. Łomża: 2005, 379-382.

Skreczko A. “Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała So- poćki”. Rocznik Teologii Katolickiej 4 (2005): 59-98.

Sopoćko M. “Abstynencja a trzeźwość”. WAW 4 (1930): 191-194.

Sopoćko M. “Alkoholizm a moralność”. Trzeźwość 12 (1937): 132-138.

Sopoćko M. Alkoholizm a moralność. Warszawa: 1937.

Sopoćko M. “Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie”. Caritas 4 (1948), 314-322.

Sopoćko M. Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie. Kraków: 1949.

Sopoćko M. “Alkoholizm a młodzież szkolna”. Przegląd Pedagogiczny (1924), fasc. 4: 244-289.

Sopoćko M. Alkoholizm a młodzież szkolna. Warszawa: 1925.

Sopoćko M. Alkoholizm a młodzież szkolna. in: Księga pamiątkowa kursu katechetycznego w Krakowie. Kraków: 1929, 206-219.

Sopoćko M. “Bractwo trzeźwości”. Homo Dei 18 (1949): 420-430.

Sopoćko M. Cel, podmiot i przedmiot wychowania duchowego według Mikołaja Łęczyckiego. Wilno: 1933.

Sopoćko M. “Christus factus est pro nobis... (Flp 2,8)”. WAW 5(1931): 105-107.

Sopoćko M. “Cogitationes Cordis eius in generationem et generationem“. WAW 5(1931): 171-172.

Sopoćko M. De misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo. Tractatus dogmaticus ac liturgicus. Varsaviae: 1947.

Sopoćko M. De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo. Tractatus dogmaticus ac liturgicus. Vilnae: 1940.

Sopoćko M. “Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy”. Duszpasterz Polski Zagranicą 22(1971): 37-52.

Sopoćko M. “Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy”. Msza Święta 29(1973): 88-89.

Sopoćko M. Duch liturgii II Niedzieli Wielkanocy. in: Powołanie człowieka. “...bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 135), vol. 2, ed. L. Balter. Poznań – Warszawa: 1972, 377-392

Sopoćko M. Duszpasterstwo w rodzinie. in: Nauka pasterzowania, ed. Z. Pilch, vol. II. Kielce: 1947, 5-31

Sopoćko M. Dziennik. Białystok: 2015.

Sopoćko M. “Et principem fecit illum...”. WAW 6(1932): 149-152.

Sopoćko M. Godzina święta i Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem. Poznań – Warszawa – Lublin: 1949.

Sopoćko M. Homiletyka. Sekcja Wydawnictw Skryptów Koła Teologów USB (duplicator). Wilno.

Sopoćko M. “Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii”. Misterium Christi 8(1937): 102-116.

Sopoćko M. “I zebrali się apostołowie... (Acts 15,6-12)”. WAW 5(1931): 186.

Sopoćko M. “Kapłan, jako szafarz Miłosierdzia Bożego”. Głos Kapłański 9(1939): 356-358.

Sopoćko M. “Konferencja o św. Janie od Krzyża i mistyce”. WAW 5(1931): 267-268.

Sopoćko M. Korelacja w nauczaniu religii z innymi przedmiotami. Warsza- wa: 1937.

Sopoćko M. “Lauda Sion Salvatorem...”. WAW 5(1931): 105-107.

Sopoćko M. “Łączność i jednolitość nauczania religii z innymi przedmiotami”. Miesięcznik Katechetyczny 26 (1937): 369 -386.

Sopoćko M. Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. Wilno: 1935.

Sopoćko M. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, vol. I. Londyn: 1959; vol. II. Rzym – Paryż – Londyn: 1962; vol. III. Rzym – Paryż – Londyn: 1962; vol. IV. Paryż: 1967.

Sopoćko M. “Miłosierdzie Boże”. WAW 10 (1936).

Sopoćko M. Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne. Wilno: 1936.

Sopoćko M. Miłosierdzie Boże jedyną nadzieją ludzkości. edition 1. Londyn: 1949; edition 2. Londyn: 1949.

Sopoćko M. “Nałogowcy i recydywiści”. Ateneum Kapłańskie 51 (1949): 61-67.

Sopoćko M. “Na pasterkę”. WAW 5(1931): 294.

Sopoćko M. “Na Tydzień Wstrzemięźliwości. Szkic kazania o abstynencji”. Nowa Biblioteka Kaznodziejska 50 (1936): 40-47.

Sopoćko M. Nauka przedślubna. Wilno: 1939.

Sopoćko M. Nauka przedślubna. Wrocław: 1948.

Sopoćko M. “Obowiązki rodziców chrzestnych”. Ateneum Kapłańskie 38 (1936): 183-185.

Sopoćko M. Obowiązki względem Ojczyzny. Warszawa: 1922.

Sopoćko M. “O czynną i ofiarną miłość kapłańską”. WAW 6(1932): 166-168.

Sopoćko M. O obowiązkach społecznych. Wilno: 1931.

Sopoćko M. “Organizacja kursów religijnych, dni i zjazdów katechetycznych”. WAW 9 (1935): 336-342, 354-358; 10 (1936): 7-13.

Sopoćko M. Organizacja kursów religijnych, dni i zjazdów katechetycznych. Wilno: 1936.

Sopoćko M. “O trzeźwości”. Współczesna Ambona 5 (1950): 268-272.

Sopoćko M. O święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela. Poznań – Warszawa– Lublin: 1947.

Sopoćko M. Pedagogika. Wilno: 1933.

Sopoćko M. Podręcznik homiletyki. typescript. AAB, LXXVI.

Sopoćko M. Pogadanki. Seria I. Obowiązki względem Ojczyzny. Warszawa: 1922.

Sopoćko M. Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze. Poznań: 1936.

Sopoćko M. “Pośrednictwo N.P. Maryi”. WAW 6(1932): 198-201.

Sopoćko M. Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu Bożym na tle litanii. Poznań: 1949.

Sopoćko M. “Program homiletyki w seminariach duchownych”. Kazalnica Popularna 2 (1938), 153-163.

Sopoćko M. Program katechetyki w seminariach duchownych. in: Pamiętnik Siódmego Zjazdu w Wilnie 19 VI – 21 VI 1933. Wilno: 1934, 309-319.

Sopoćko M. “Przygotowanie do małżeństwa. Nauka przedślubna”. WAW 13(1939): 180-183, 196-200, 209-215, 226-231.

Sopoćko M. Przyrodzone i nadprzyrodzone czynniki wychowania. Kraków: 1937.

Sopoćko M. “Quam magnificata sunt opera tua...”. WAW 5(1931): 123-124.

Sopoćko M. Rec.: “Encyklopedia kościelna, vol. 33, Włocławek 1933”. Słowo (1934) nr fasc. 12 X.

Sopoćko M. “Rekolekcje i misje ludowe”. WAW 12(1938): 40-42, 58-60, 72- 75, 89-93.

Sopoćko M. Rev.: “A. Borowski, Warunkowe szafarstwo sakramentalne. Włocławek 1936”. AK 41 (1938): 94-95; WAW 10 (1936): 358-359.

Sopoćko M. Rev.: “F. de Hovre, P. Tochowicz, Podstawy współczesnej pedagogiki. Włocławek 1938”. WAW 12 (1938): 355-356.

Sopoćko M. Rev.: “Homiletyka duszpasterska. (Zbiorowy podręcznik nauki kaznodziejskiej dla polskiego kleru). Kielce 1935”. WAW 10 (1936): 17.

Sopoćko M. Rev.: “K. Mazurkiewicz, Wychowanie w świetle chrześcijańskiej prawdy, Potulice 1938”. AK 42 (1938): 199-201; Gazeta Kościelna 15 (1938): 45-46; Przegląd Homiletyczny 16 (1938): 280-181; WAW 12 (1938): 18.

Sopoćko M. Rev.: “M. Klepacz, Kierunki organizacyjne oraz ideały wycho- wawcze we współczesnym szkolnictwie polskim. Katowice 1937”. WAW 11 (1937): 369.

Sopoćko M. Rev.: “P. Gantkowski, Technika żywej mowy. Kielce 1937”. WAW 11 (1937): 117; AK 40 (1937): 531-532; Przegląd Homiletyczny 15 (1937): 241-242.

Sopoćko M. Rev.: “W.F. Potempa, Więcej psychologii w duszpasterstwie czyli teologia pasterska w świetle psychologii, Włocławek 1938”. WAW 12 (1938): 129.

Sopoćko M. Rev.: “W. Kochański, Przewodnik Drogi Krzyżowej w Kalwarii pod Wilnem. Wilno 1937”, WAW 11 (1937): 201.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na Ziemiach Polskich. Wilno: 1926.

Sopoćko M. “Sacerdos alter Christus”. WAW 5(1931): 75-76.

Sopoćko M. “Spowiedź jako czynnik postępu w doskonałości”. Głos Karmelu 21 (1952), 104-113.

Sopoćko M. “Spowiedź młodzieży szkolnej”. Przegląd Katechetyczny 31 (1948): 22-28, 51-59.

Sopoćko M. „Szkice kazania o abstynencji”. WAW 10 (1936): 25-29.

Sopoćko M. Szkice kazań o abstynencji i pijaństwie. Wilno: 1936.

Sopoćko M. „Szkic kazania o pijaństwie”. WAW 8 (1934): 3-11.

Sopoćko M. “Ufność kapłana w miłosierdzie Boże”. Głos Kapłański 7-8(1939): 298-304.

Sopoćko M. “Veni Creator Spiritus”. WAW 5(1931): 156-157.

Sopoćko M. “W jedności pomyślność”. WAW 5(1931): 90-91.

Sopoćko M. “W jedności siła”. WAW 5(1931): 27-45.

Sopoćko M. “W jedności zbawienie”. WAW 5(1931): 58-59.

Sopoćko M. Wspomnienia z przeszłości. in: Wspomnienia. Białystok: 2018.

Sopoćko M. “Wspólnota Chrystusowa”. WAW 6 (19320: 292-295.

Sopoćko M. Wygłoszenie kazania. Kielce: 1938.

Sopoćko M. Z zagadnień etycznych. Wilno: 1937.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Ciereszko, H. (2022). Marriage and the family issues in the research and writings of Blessed Michał Sopoćko in the light of his scientific activity and legacy. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 83-106. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/45

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY