The influence of moral principles on the formation of a healthy family according to blessed father Michał Sopoćko

Authors

  • Hanna Steć Congregation of Sisters of Divine Mercy

Keywords:

Sopoćko, family, Catholic family, woman, man, wife, husband, child, parents, mother, father, conscience, natural law, family law, education, morality, divorce, marriage, indissolubility of marriage.

Abstract

The article is based on the doctoral thesis of blessed father Michał Sopoćko: “The family in the legislation on Polish soil. Ethical and moral study ”, which he defended in Vilnius in 1926. The Author dedicated his work to the legislators who were working on creating the state legislation in Poland after regaining independence after 123 years of partitions, in order to unify the family law which was diversed in various partitions.

This dissertation presents the moral aspects concerning the family discussed by Father Michał Sopoćko with regard to the contemporary social norms.

The article is divided into 3 chapters: 1. The general concept and position oft he family in moral theology; 2. The mutual relations of the spouses; 3. Relations between parents and children

Chapter 1. presents the basic role of the natural law, reference to the con- science and property law. Chapter 2 is focused on marital relations, among which the most important one is the integrity of the marital union, next there is a debate on the mutual life as a relation of two people of equal dignity with the variety of tasks and the property relations. Chapter 3 is a reference to the tasks which are connected with the childcare. It contains information about education, material security and the duties of parents and children and about the problems connected with divorces and maintaining illegitimate children.

The article emphasises the importance, validity and contribution of Father Michał Sopoćko to establishing legislation which concerns the family in the independent Poland.

Author Biography

Hanna Steć, Congregation of Sisters of Divine Mercy

SR. DOMINIKA STEĆ, born on October 31st 1970 in Szczecin. Since 1987 she has been a member of the Congregation of Sisters of Divine Mercy founded by Blessed Father Michał Sopoćko. She has graduated from the Institute for Family Studies in Łomianki. She defended her doctoral thesis at Cardinal Stefan Wyszyński University in 2010 in Moral Theology. Her doctoral thesis was called Duchowe macierzyństwo jako powołanie ko- biety. Studium teologiczno-moralne”[Spiritual maternity as the woman’s vocation. Theological and moral study.]. Currently she is working in Dom bł. ks. Michała Sopoćki [The House of Blessed Father Michał Spoćko] in Białystok and she is popularising the cult of Blessed Michał Sopoćko through processing his literary legacy collected in the archives.

ORCID 0000-0002-0065-2426

References

Bibliography

Adamczyk D. “Biblijno-teologiczna perspektywa seksualności człowieka”. ComP 2007, nr 2 (158): 13-28.

Adamiak E. Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele. Warszawa: 1998.

Augustyn J. Adamie, gdzie jesteś. Kraków: 1996.

Dzięcielska-Machnikowska S., Duraj D. “Rola kobiet w klasie robotniczej”. Acta UL Fol. Sociol 1984, z. 10: 3-54.

Gręźlikowski J. “Zawarcie małżeństwa konkordatowego”. Ateneum Kapłańskie 2000, z. 3 (547), t. 134. http://web.diecezja.wloclawek.pl/At- eneum/grezlikowski_547.htm (data dostępu: 15.06.2022).

Jan Paweł II. Człowiek – obraz Boży jako podmiot poznania i wolności, katecheza 23.04.1986, 4. www.apostol.pl/janpawelii/katechezy/bog- ojciec/cz%C5%82owiek-obraz-bo%C5%BCy -jako-podmiot-poznania-i-wolno%C5%9Bci (data dostępu: 15.06.2022).

Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Watykan: 1986.

Jan Paweł II. Znaczenie pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety (I), katecheza 7.11.1979, 4. http://www.madel.jezuici.pl/rodzina/Jan-Pawel-II-Teologia-malzenstwa.html (data dostępu: 15.06.2022).

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: 2004.

Kiernikowski Z. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. Warszawa: 2001.

Kongregacja Nauki Wiary. “List do Biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, 31 maja 2004 r.”. Biuletyn KWPŻ 22/2004.

Kołodziejczyk A. “Macierzyństwo Maryi uzdrawia”. Zeszyty Formacji Duchowej 2003, nr 23: 32-40..

Maslennikowa G. Skradzione macierzyństwo. in: Międzynarodowy Kongres. O godności macierzyństwa – Warszawa 6-7 czerwca 1998. Warszawa: 1998.

Michałowska U. “P. Evdokimov o charyzmacie kobiecości”. Zeszyty Formacji Duchowej 2003, nr 23.

Moir A., Jessel D. Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Warszawa: 1993.

Papieska Rada ds. Rodziny. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wska- zania dla wychowania w rodzinie. Łomianki: 1996.

Pohorecka E. “Macierzyństwo”. Życie Duchowe. Duchowość kobiety. 2006 (45): 53-60.

Pulikowski J. Słowo męża. in: J. Pulikowska. O kobiecości. Poznań: 2004.

Sopoćko M. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich (studium etyczno-prawne). Wilno: 1926.

Vidal M. “Stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. Życie Duchowe 2006 (45): 14-21.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Steć, H. (2022). The influence of moral principles on the formation of a healthy family according to blessed father Michał Sopoćko. Rocznik Teologii Katolickiej, 21, 213-238. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/37

Issue

Section

THEOLOGY OF FAMILY