Models of State Ethical Neutrality in Selected Areas of Social Life

Authors

Keywords:

ethical neutrality, morality, family

Abstract

Contemporary societies are increasingly pluralistic, even in terms of their values, ideals, and norms of behavior. What should the state and its institution’s attitude be toward citizens who have different and sometimes contradictory views on moral issues? One proposition is the principle of neutrality, particu- larly in the most controversial areas. This article outlines the characteristics of basic models of ethical neutrality and their practical application in specific areas of social life. A critical assessment of the consequences of introducing this principle sheds light on the need to search for a different definition of the state’s role in morality.

Author Biography

Tadeusz Zadykowicz, John Paul II Catholic University of Lublin

REV. TADEUSZ ZADYKOWICZ, PhD, Hab, was born in 1968 and graduated from the Major Seminary of the Archdiocese of Białystok and the Catholic University of Lublin (KUL). He obtained his Habilitation of Theological Sciences degree with a specialization in moral theology. Since 2001, he has conducted research and teaches at KUL’s Institute of Moral Theology. He is currently a professor in the Department of Fundamen- tal Moral Theology and serves as the Director of the Institute of Moral Theology. Rev. Zadykowicz belongs to the following academic societies: the Scientific Society of KUL (2002-present), the Society for Moral The- ology (1999-present), the Scientific Society of Lublin (2003-present), the European Society for Catholic Theology (2004-present), and The Francis de Sales Scientific Society (2008-present). His primary research interests include the morality of religious life; the contemporary context of religious and moral life; the biblical and cultural premises of morality; the role of personal examples in the Christian moral life; the morality of researchers and conducting research.

ORCID 0000-0002-1687-8286

References

Bibliography

Biesaga, T. “Zagrożenia sumienia lekarza.” Medycyna Praktyczna 7-8 (2005): 18-21.

Borecki, P. “Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatysty- czne.” Studia z Prawa Wyznaniowego 9 (2006): 75 99.

Borecki, P. “Znamiona państwa wyznaniowego. Uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu.” Studia Publicznego (2018): 33-53.

Cogiel, M. “Wychowanie przez katechezę szkolną w dobie transformacji.” Ateneum Kapłańskie 133, no. 1 (1999): 35-45. Accessed December 30, 2020. http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/cogiel_542.html.

Falski, J. “Prawo do nauki a prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Studia z Prawa Wyznaniowego 17 (2014): 151-172.

Francis. Video Message to Participants in the “The Economy of Fran- cesco—Young People, A Commitment, the Future.” November 21, 2020. Accessed September 8, 2021. https://www.vatican.va/content/francesco/ en/messages/pont messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_ videomessaggio-economy-of-francesco.html.

Gałązka, M. “Odmowa przerywania ciąży a klauzula sumienia lekarza.” Studia z Prawa Wyznaniowego 16 (2013): 23-42.

Gołda-Sobczak, M. “Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 1 (2008): 61-110.

John Paul II. Centesimus Annus [Encyclical]. Accessed September 30, 2021. https://www.vatican.va/content/john-paulii/en/encyclicals/docu- ments/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.

John Paul II. Dives in Misericordia [Encyclical]. Accessed September 30, 2021. https://www.vatican.va/content/john-paul ii/en/encyclicals/docu- ments/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html.

John Paul II. Message for the 13th World Communications Day [“Social Communications for the Development of the Child”]. Accessed September 30, 2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/com- munications/documents/hf_jp-ii_mes_23051979_world-communications- day.html

John Paul II. Message for the World Day of Peace [“If You Want Peace, Respect the Conscience of Every Person”]. Accessed September 30, 2021. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/docu- ments/hf_jp ii_mes_08121990_xxiv-world-day-for-peace.html.

John Paul II. Sollicitudo Rei Socialis [Encyclical]. Accessed September 30, 2021. https://www.vatican.va/content/john-paul ii/en/encyclicals/docu- ments/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html.

Kamiński, T. “Relacje państwo–Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec.” Nurt SVD 2 (2017): 354-370.

Kołodko, G. Wędrujący świat. Warszawa: 2008.

“The Constitution of the Republic of Poland,” Art. 25. In Dziennik Ustaw No. 73, Item 483. Accessed September 30, 2021. https://www.sejm.gov.pl/ prawo/konst/angielski/kon1.htm.

Orzeszyna, K. “Neutralność wyznaniowa.” In Encyklopedia Katolicka Vol. 13. k. 965-966.

Second Vatican Council. Gaudium et Spes [Constitution on the Church in the Modern World]. Accessed September 30, 3031. https://www. vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat- ii_const_19651207_gaudium-et spes_en.html.

Szymanek, F. “Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i Kościoła.” Studia z Prawa Wyznaniowego 11 (2008): 47-85.

Szymanek, J. “Przepisy wyznaniowe w Konstytucji RP (uwagi porządkujące).” Studia z Prawa Wyznaniowego 14 (2011): 523.

Zadroga, A. Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu. Lublin: 2018.

Zadykowicz, T. “Czy ekonomia może obyć się bez etyki?” In Człowiek – etyka – ekonomia. Edited by R. Horodeński and E. Ozorowski, 19-37. Białystok: 2001.

Published

2021-12-30

How to Cite

Zadykowicz, T. (2021). Models of State Ethical Neutrality in Selected Areas of Social Life. Rocznik Teologii Katolickiej, 20, 123-134. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/17